Maak het verschil Maak het verschil als bedrijf
Doel: €4.000,00
Opgehaald: €2.199,00
Nog nodig: €1.801,00

Jouw hulp in coronatijd!

Het coronavirus raakt ons overal, zowel op het werk als in de thuissituatie. Een ieder van ons staat voor grote uitdagingen. En het is nog maar drie en een halve week gelden dat de WHO de verspreiding van het coronavirus betitelde als een wereldwijde pandemie.

In een relatief korte periode is De Hoogstraat omgevormd naar een revalidatie-instelling die op een hoog beschermingsniveau en met tal van veiligheidsrestricties, de zorg en behandeling van de revalidanten zo goed mogelijk continueert. In deze periode bereiden we ons ook voor op wat er, wellicht en mogelijk, de komende weken gaat gebeuren.

Help je mee door financieel te steunen of door het beschikbaar stellen van middelen?

Om onze revalidanten en ook medewerkers te beschermen is het weekendverlof van alle onze klinische revalidanten ingetrokken. Dat betekent concreet dat revalidanten   – veel meer dan gewenst – alleen op de kamer zijn en geïsoleerd worden van juist die mensen die ze nu zo hard nodig hebben. Geen familie of vrienden om je heen om je te steunen bij je revalidatie. We willen aandacht bieden aan revalidanten door net iets extra’s te doen, hierbij kun je denken aan mooie bloemen op de kamer, het aanbieden van leesboeken en/of tijdschriften, het organiseren van een koffie&taart to go in het revalidatiecentrum of juist door het geven van een device om meer in verbinding te kunnen staan met thuis.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten die voorheen behandelingen gaven worden nu omgeschoold om de verpleging in de kliniek te ondersteunen. Leerplannen worden gemaakt, scholingsmomenten worden georganiseerd en meeloopdiensten worden ingeroosterd. Allemaal extra inspanningen die nu nodig zijn om al onze revalidanten – en die nog komen gaan – zo goed mogelijk te helpen. We willen graag de verpleging en alle andere medewerkers blijven ondersteunen met extra aandacht en waardering voor al datgene ze nu doen.

Onze ICT draait overuren. Dit om bijvoorbeeld contacten tussen de revalidatiearts/behandelaar en onze poliklinische revalidant digitaal te ondersteunen of om videobellen mogelijk te maken zodat thuisbehandelingen door kunnen gaan voor. Ook beiden zij digitale hulp aan veel medewerkers, zodat zij toch snel met elkaar kunnen overleggen en schakelen. We willen graag helpen door techniek en middelen (denk aan laptops) beschikbaar te stellen.

Er zijn verschillende manieren om De Hoogstraat te steunen. Samen kunnen we dit aan dus help nu!

Kom je graag in contact om te sparren over je ideeën, bel of mail dan met onze fondsenwerver. Bij deze nog even snel het contact: k.d.balvert@dehoogstraat.nl of 030 – 256 1549

We danken alle mensen die hebben bijgedragen aan dit project. Uw donaties hebben we ingezet om de revalidanten en de medewerkers te verrassen en te verblijden in deze moeilijke periode.