Maak het verschil Maak het verschil als bedrijf
Doel: €45.000,00
Opgehaald: €20.695,00
Nog nodig: €24.305,00

Optimaal herstel na hersenletsel bij kinderen.

Wist je dat hersenen na een ernstig letsel weer kunnen herstellen? Kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na een ongeluk of een ziekte moeten revalideren en veel opnieuw leren. Daar is intensieve training voor nodig.  We weten nog niet precies hoe die training er uit zou moeten zien. Daarom willen we hier onderzoek naar doen! Help jij ons?

Waarom dit onderzoek?

In De Hoogstraat werken dagelijks kinderen en jongeren met NAH aan hun herstel. Zij werken daar hard aan omdat zij weer zo goed mogelijk willen terugkeren in de maatschappij. Vanuit onderzoek weten wij dat hersenen zich kunnen aanpassen door de ervaringen die zij opdoen. Maar wat betekent dit voor de revalidatie van kinderen? Daar is nog weinig over bekend. Gek eigenlijk, want iedereen wil het beste uit zijn herstel halen! Het is dus hoog tijd om die kennis op te bouwen.

Christiaan Gmelig Meyling is kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij De Hoogstraat. “Ik werk al tien jaar bij De Hoogstraat en ben elke dag weer onder de indruk van de drive van kinderen en hun ouders om het optimale uit de revalidatie te halen. Ik help ze daar graag bij. Toch wil ik altijd een stapje verder en stel mij regelmatig de vraag: kunnen we er nog meer uit halen, en wat is daarvoor nodig? Wat wij nu denken op basis van inzichten vanuit de wetenschap en enkele praktijkvoorbeelden is dat heel gericht en intensief oefenen mogelijk meer resultaat oplevert. Zeker als dit wordt toegepast in een 24-uurs aanpak, waarbij bewegen en slapen belangrijke componenten zijn. Als onze hypothese klopt, heeft dit grote impact op de huidige aanpak. Ik hoop door onderzoek specifieke kennis te krijgen die leidt tot mijn uiteindelijke doel: de béste revalidatie voor onze kinderen.”

Het onderzoek

Het onderzoekstraject kent verschillende onderzoeksfasen waarbij elke fase wordt gevoed door de bevindingen die eerder zijn opgedaan. In de eerste fase wordt het fundament gelegd. In het voorjaar 2020 is gestart met een eerste ‘bouwsteen’ voor het fundament, de literatuurstudie. De eerste resultaten wijzen er op dat er héél weinig bekend is over de inhoud en intensiteit van de revalidatie en dat maakt het belang voor verder onderzoek alleen maar groter.

Een belangrijke vervolgstap is onze tweede ‘bouwsteen’, een kwalitatieve studie. Christiaan legt uit: ”Nu willen we in kaart brengen wat kinderen en hun ouders zélf belangrijk vinden als het gaat over de inhoud van de revalidatiebehandeling. Alles draait namelijk om hun revalidatietraject! Daarnaast brengen we ook de ervaringen en gedachten van de betrokken revalidatieprofessionals in kaart om vervolgens de perspectieven van kinderen, ouders en zorgprofessionals met elkaar te vergelijken. De resultaten van de literatuurstudie en van de kwalitatieve studie leiden tot gerichte aanbevelingen voor zowel verbetering van de zorg als verder onderzoek.”

Stapsgewijs bouwen we samen naar een optimale revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met NAH. Daarbij wordt Christiaan ondersteund door drie toppers in dit vakgebied: Dr. Olaf Verschuren (senior onderzoeker fysieke gezondheid Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht), Prof. Dr. Raoul Engelbert (bijzonder hoogleraar en lector Kinderfysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam) en Prof. Dr. Jan Willem Gorter (gasthoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde in Utrecht en directeur van de onderzoeksgroep CanChild in Canada).

Prof. Dr. Jan Willem Gorter: “Om de beste zorg te kunnen leveren is wetenschappelijke onderbouwing nodig. Het is heel belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt naar de inhoud en intensiteit van fysieke revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Dit sluit aan bij ons onderzoekprogramma naar de effecten van een 24-uurs aanpak binnen de revalidatie. Zowel bewegen als rust zijn belangrijk voor de hersenen, maar welke aanpak leidt nu echt tot beter of sneller herstel? Zonder onderzoek komen we daar nooit achter!”.

Steun De Hoogstraat wil er zijn voor alle kinderen met NAH en staat voor een optimale behandeling voor kinderen en jongeren met NAH. Daarom doen we een beroep op jou! Doneer nu zodat we verder onderzoek kunnen doen!

Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij Christiaan Gmelig Meyling: c.g.meyling@dehoogstraat.nl