Maak het verschil Maak het verschil als bedrijf
Doel: €169.095,00
Opgehaald: €156.595,00
Nog nodig: €12.500,00

Slaap bij kinderen met CP

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht vraagt je aandacht voor het volgende.

Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat problemen met slaap gevolgen kunnen hebben voor de fysieke gezondheid, de groei en het mentaal functioneren van het kind. Ook kan het gevolgen hebben voor het functioneren van de ouders en het gezin. Dit zowel op korte – maar ook op langer termijn. Uit recent gehouden interviews met ouders met een kind met CP (cerebrale parese) blijkt dat er veel behoefte is aan informatie en advies over het slaapgedrag van hun kind. In De Hoogstraat Revalidatie worden circa 100 kinderen met CP behandeld.

Echter is er – in de revalidatiegeneeskunde – op dit moment onvoldoende kennis om ouders te helpen met adequate advisering, behandeling en begeleiding op het gebied van slaap van hun kind. En daar willen we graag verandering in brengen.

Om tot een beter inzicht te komen in het slaapgedrag van kinderen met CP en hoe dit samenhangt met fysieke activiteit en het gedrag van de kinderen zijn antwoorden nodig op drie vragen:

  • Hoe ziet het normale slaappatroon van kinderen met CP eruit?
  • Is er een relatie tussen fysieke activiteiten en slapen bij kinderen met CP?
  • Is er een relatie tussen het gedrag en het slapen bij kinderen met CP?

In dit onderzoek werkt het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht intensief samen met CP – Nederland (voorheen BOSK) = de vereniging ván en vóór mensen met cerebrale parese, met OuderInzicht = zet zich in om een brug te slaan tussen onderzoek en ouders van kinderen met een fysieke beperking of lichamelijke handicap, met het UMCUtrecht / WKZ afdeling neonatologie en revalidatiegeneeskunde en met kinderneurologen, somnologen en gedragswetenschappers van Kempenhaeghe.

Het project is gestart in het voorjaar van 2018 en we ervaren / ontdekken gedurende het onderzoek steeds meer relevante onderzoeksvragen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het InnovatieFonds zorgverzekeraars , het Johanna KinderFonds en Stichting Voorzorg Utrecht. Maar we zijn er nog niet. Naast deze ondersteuning doen we ook een beroep op jou.  Help je mee aan een betere advisering rondom slaap?