De website Steun De Hoogstraat is eigendom van Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds (SDHV). De website is gemaakt in opdracht van Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds. Een ieder die gebruik maakt van deze website – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

SDHV spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. SDHV is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals webdesigner, hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken zoals Mollie BV.

SDHV zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht: SDHV spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de website Steun De Hoogstraat, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart SDHV tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Verwijderen van content: SDHV behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Transactiekosten: Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties wordt door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Deze transactiekosten worden ingehouden op het gedoneerde bedrag. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

SDHV is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.

Persoonsgegevens: Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Steun De Hoogstraat zullen door SDHV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. SDHV leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na.

Om aan deze bepalingen te voeldoen stel SDHV zich te allen tijde op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. SDHV krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij SDHV daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Tevens kunnen gegevens worden gedeeld indien dit voor de betaling via een payment-provider zoals Mollie BV nodig is. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd.
SDHV gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van het verwerken van donaties, het verwerken van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen.

Nieuwsbrief: SDHV stuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief waarvoor men zich dient aan te melden. Indien u geen informatie van SDHV wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: steun@dehoogstraat.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Donaties: Via Steun De Hoogstraat kunt u éénmalig doneren. Daarvoor gebruiken wij Ideal. Word u Vriend en doneert u maandelijks, per kwartaal of per jaar dan gebruiken wij het betalingsmiddel Sepa. Wilt u uw maandelijkse, per kwartaal of jaarlijkse donatie stopzetten, dan vragen wij u een mail te sturen naar steun@dehoogstraat.nl. Uw verzoek en stopzetting wordt dan per direct verwerkt.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Steun De Hoogstraat jonger is dan 16 jaar, zal SDHV binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SDHV niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Cookies: Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Op de website Steun De Hoogstraat wordt gebruik gemaakt van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelt SDHV in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Taal: Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederland rechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.