ANBI status

De opbrengsten die Steun De Hoogstraat genereert ten behoeve van fondsenwerving worden ondergebracht in twee stichtingen: De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds.

Geen erfbelasting of schenkbelasting

Beide stichtingen hebben de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Jaarverslag

Meer informatie over de wijze waarop het geld besteed wordt kun je lezen in ons jaarverslag. De laatste versies van beide stichtingen kun je hieronder downloaden.