Nalaten

Je kunt ervoor kiezen om De Hoogstraat Revalidatie als (mede) erfgenaam op te nemen in je testament of door middel van een legaat. Het opstellen hiervan verloopt altijd via een notaris.

De Hoogstraat als erfgenaam

Bij een erfstelling kies je ervoor om De Hoogstraat Revalidatie geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in het testament op te laten nemen. Een legaat is een bepaling in het testament waarmee je met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

ANBI status

Steun De Hoogstraat (Vriendenfonds en Onderzoekfonds) heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van nalatenschap, dan adviseren we om contact op te nemen met een notaris. Wanneer je met ons van gedachten wilt wisselen, dan kan dit uiteraard. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Karin den Balvert, contactpersoon fondsenwering, steun@dehoogstraat.nl, 030 256 15 49.