Over ons

De Hoogstraat Revalidatie biedt innovatieve revalidatie en investeert voortdurend in een comfortabel verblijf in ons revalidatiecentrum. Daar waar zaken niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden ondersteund en werft Steun De Hoogstraat.

Steun De Hoogstraat is een initiatief van De Hoogstraat Revalidatie. De opbrengsten die Steun De Hoogstraat genereert ten behoeve van fondsenwerving worden ondergebracht in twee stichtingen: De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds.

Steun De Hoogstraat zet zich in voor bijzondere activiteiten, voorzieningen, onderzoek en innovaties die het verschil maken voor revalidanten én die bijdragen aan het realiseren van de beste revalidatie.

Bestuur

De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds heeft een eigen bestuur, bestaande uit:

 • Kobien Mijland (voorzitter), bestuurder De Hoogstraat Revalidatie
 • Jan Willem Meijer (penningmeester), revalidatiearts en bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur wordt ondersteund door een fondsenwerver.

Doelstelling De Hoogstraat Vriendenfonds

De Hoogstraat Vriendenfonds heeft tot doel behulpzaam te zijn bij het realiseren van de doelstellingen van de patiënten van De Hoogstraat Revalidatie. De Hoogstraat Vriendenfonds biedt financiële ondersteuning bij o.a. de inrichting van speel/buitenruimtes, het organiseren van watersportdagen en maatschappelijke activiteiten. Het fonds kent geen winstoogmerk

Doelstelling De Hoogstraat Onderzoeksfonds

De Hoogstraat Onderzoeksfonds wil een actieve rol spelen in het, op basis van specifieke vragen, verwerven van de middelen die het voor (jonge) talentvolle onderzoekers mogelijk maakt om invulling te geven aan hun wetenschappelijke ambities. Deze ambities zijn gekoppeld aan het strategisch beleid van De Hoogstraat Revalidatie.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ambities en de werving voor zowel De Hoogstraat Vriendenfonds als De Hoogstraat Onderzoeksfonds zijn direct gekoppeld aan het strategische beleidsplan van De Hoogstraat Revalidatie. Klik hier om het beleidsplan 2018 – 2021 te lezen.

ANBI-status

Beide fondsen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelastingen over erfenissen en schenkingen.

Jaarverslag

Meer informatie over de wijze waarop het geld besteed wordt kun je lezen in ons jaarverslag. De laatste versies van beide fondsen kun je hieronder inzien:

Algemene gegevens

De Hoogstraat Vriendenfonds

 • IBAN NL27 TRIO 077 644 9729
 • KvK 41187496
 • RSIN nummer: 816126641

De Hoogstraat Onderzoeksfonds

 • IBAN NL58 TRIO 0776 449 656
 • KvK 41184866
 • RSIN nummer: 802497445

Postadres De Hoogstraat Revalidatie

 • Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
 • Telefoon: 030 2561211
 • E-mail: info@dehoogstraat.nl
 • t.a.v. Steun De Hoogstraat / Karin den Balvert

Contact

Wil je meer weten over de verschillende projecten en activiteiten, de donatievormen of fiscale voordelen? Neem dan contact op met Karin den Balvert.
steun@dehoogstraat.nlk.d.balvert@dehoogstraat.nl | 030  256 1549