Over ons

De Hoogstraat Revalidatie is een prachtig centrum voor medische specialistische revalidatie in de Stad Utrecht. De Hoogstraat biedt specialistische zorg, innovatieve revalidatiebehandelingen en investeert in een comfortabel verblijf. Maar daar waar zaken niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen of mogen worden of waar extra financiering wordt gevraagd, ondersteunen wij graag.

Steun De Hoogstraat zet zich in voor bijzondere activiteiten, voorzieningen, innovaties en onderzoek die het verschil maken voor revalidanten én die bijdragen aan het realiseren van de beste revalidatie.

Twee fondsen

De opbrengsten die Steun De Hoogstraat genereert worden ondergebracht in twee stichtingen: De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds.

Bestuur

De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds worden vertegenwoordigd door:

 • mw. Kobien Mijland (voorzitter), bestuurder De Hoogstraat Revalidatie
 • mw. Yvette van Horn (penningmeester), revalidatiearts en bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur wordt ondersteund door de fondsenwerver.

Doelstelling De Hoogstraat Vriendenfonds

De Hoogstraat Vriendenfonds wil behulpzaam zijn (ondersteunen / mogelijk maken) bij het realiseren van doelstellingen van alle revalidanten in De Hoogstraat. De Hoogstraat Vriendenfonds biedt met name financiële ondersteuning. Voorbeelden van geboden steun zijn: het inrichten van het speel/buitenruimtes, het organiseren van watersport dagen en maatschappelijke activiteiten en de aankoop van extra trainingsmateriaal na een onderzoek.

Doelstelling De Hoogstraat Onderzoeksfonds

De Hoogstraat Onderzoeksfonds wil een actieve rol spelen in het, op basis van specifieke vragen, verwerven van de middelen die het voor (jonge) talentvolle onderzoekers mogelijk maakt om invulling te geven aan hun wetenschappelijke ambities. Daarnaast ondersteunt het fonds de implementatie van (onderzoeks)projecten in het revalidatiecentrum.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ambities en de werving voor beide fondsen zijn direct gekoppeld aan het strategische beleidsplan van De Hoogstraat Revalidatie. Klik hier om het beleidsplan 2021-2023 te lezen.

ANBI-status

Beide fondsen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelastingen over erfenissen en schenkingen.

Jaarverslag

Meer informatie over de wijze waarop het geld besteed wordt kun je lezen in ons jaarverslag. De laatste versies van beide fondsen kun je hieronder inzien:

Algemene gegevens

De Hoogstraat Vriendenfonds

 • IBAN NL27 TRIO 077 644 9729
 • KvK 41187496
 • RSIN nummer: 816126641
 • BTW nummer: NL 816126641B01

De Hoogstraat Onderzoeksfonds

 • IBAN NL58 TRIO 0776 449 656
 • KvK 41184866
 • RSIN nummer: 802497445
 • BTW nummer: 802497445B01

Postadres De Hoogstraat Revalidatie

 • Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
 • Telefoon: 030 2561211
 • E-mail: info@dehoogstraat.nl
 • t.a.v. Steun De Hoogstraat / Jeroen Mouw
 • Vestigingsnummer: 000021732566

Contact

Wil je meer weten over de verschillende projecten en activiteiten, de donatievormen of fiscale voordelen? Neem dan contact op met Jeroen Mouw.
steun@dehoogstraat.nl | j.mouw@dehoogstraat.nl | 030  256 1549 / 06 244 52 794