Activiteitenmeters (ActiGraph)

Op woensdag 12 november 2019 ontvingen wij het bericht dat Stichting Voorzorg Utrecht ons gaat ondersteunen bij dit project. De stichting maakt het mogelijk dat we alle 10 activiteitenmeters kunnen aanschaffen.

Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl.

Het project:

Het Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde vraagt voor haar onderzoek Slaap bij kinderen met CP 10 activiteitenmeters.

De activiteitenmeters van ActiGraph bieden een objectieve 24-uurs waarneming en registratie van de lichamelijke activiteit en slaap-  en waakmetingen. De kinderen in het onderzoek dragen de ActiGraph gedurende 4 weken. De meters geven onder andere informatie over de hartslag, het energieverbruik, de lichamelijke activiteit intensiteit, de totale slaaptijd, de slaap-efficiëntie en het omgevingslicht. Ook is het mogelijk om de meters via Bluetooth te koppelen aan een eigen  smartphone en de ActiGraph app. De activiteitenmeters kosten € 590,30 per stuk.