Een knuffel voor elk kind.

Als een kind in het revalidatiecentrum wordt opgenomen, heeft dit veel impact op het kind.  Je slaapt niet in je eigen bed, je kan niet gewoon naar school, spelen met je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes zoals je dat normaal doet kan nu veel minder.

We weten ook dat een opname in De Hoogstraat grote impact heeft op het gezin en met name voor de broertjes en zusjes. Het tijdelijk moeten missen van je broer of zus kan verdriet en onmacht met zich mee brengen.

Binnen de afdeling Kind en Jeugd hebben een we Brusjes box ontwikkeld. Brusjes staat voor BR(oertje) en zUSJES.
In de box komt onder andere een knuffel, een tekenboekje of een notitieboekje, een speurtocht, boeken en informatie met websites die je mogelijk kunnen helpen als Brusje zijnde.

De knuffel in de Brusjes Box speelt een hele belangrijke rol. De afstand die ontstaat door een opname in De Hoogstraat vraagt namelijk om een nieuwe bijzondere verbinding. Wij weten dat een knuffel verbinding kan bieden tussen het kind in De Hoogstraat en kinderen in de eigen thuissituatie. Alle kinderen uit het gezin krijgen dezelfde knuffel die troost kan bieden, waardoor je beter in slaap kan vallen of die een maatje kan zijn om tegen te praten en je zorgen en geheimen te delen.

We zijn voor de Brusjes box op zoek naar 100 knuffels. De kinderen hebben al een knuffel uitgekozen bij Happyhorse.nl. Jij kunt hier echt het verschil maken.

Door een gulle gift van PeopleBridge BV uit Amersfoort kunnen we kinderen voorzien van een prachtige knuffel. Dank je wel.