24 uurs activiteiten bij kinderen met Cerebrale Parese

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht vraagt je aandacht voor het volgende.

Onderzoek heeft laten zien dat problemen met bewegen en slaap gevolgen kunnen hebben voor de fysieke gezondheid, de groei en het mentaal functioneren van het kind. Dit zowel op korte – maar ook op langer termijn. Uit recent gehouden interviews met ouders met een kind met CP (cerebrale parese) blijkt dat er veel behoefte is aan informatie en advies over het slaap- en beweeggedrag van hun kind. In De Hoogstraat Revalidatie worden circa 100 kinderen met CP behandeld.

Echter is er – in de revalidatiegeneeskunde – op dit moment onvoldoende kennis om ouders te helpen met adequate advisering, behandeling en begeleiding op het gebied van slaap en bewegen van hun kind. Gezien het belang van de 24 uurs activiteiten: slapen, bewegen en zitten (zie de poster onderaan op deze pagina) is het tijd om daar verandering in aan te brengen.

Om tot een beter inzicht te komen in het slaap- en beweeggedrag van kinderen met CP en hoe dit samenhangt met het gedrag van de kinderen zijn nog antwoorden nodig op twee vragen:

  • Hoe ziet het normale beweeg- en slaappatroon van kinderen met CP eruit?
  • Is er een relatie tussen het gedrag, bewegen en het slapen bij kinderen met CP?

In dit onderzoek werkt het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht intensief samen met CP Nederland = de vereniging ván en vóór mensen met cerebrale parese, met OuderInzicht = zet zich in om een brug te slaan tussen onderzoek en ouders van kinderen met een fysieke beperking of lichamelijke handicap, met het UMCUtrecht / WKZ afdeling neonatologie en revalidatiegeneeskunde en met kinderneurologen, somnologen en gedragswetenschappers van Kempenhaeghe.

Het project is gestart in het voorjaar van 2020 en we ervaren / ontdekken gedurende het onderzoek steeds meer relevante onderzoeksvragen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het InnovatieFonds zorgverzekeraars , het Johanna KinderFonds en Stichting Voorzorg Utrecht.

 

       

 

Poster 24-uurs activiteiten richtlijn voor kinderen en jongeren met cerebrale parese: