De opbrengsten die Steun De Hoogstraat genereert ten behoeve van fondsenwerving worden ondergebracht in twee stichtingen: De Hoogstraat Vriendenfonds en De Hoogstraat Onderzoeksfonds. Beide stichtingen hebben de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.